Kategorier
Utvalda produkter
Blårockarna - Blårockarna i svart och vitt (2023) 1:a upplagan
Skickgradering: Förlagsny
Tillgängliga: 2
110Kr
Lucky Luke nr 94 I bomullens land (2021) 1:a upplagan Albumförlaget
Skickgradering: Förlagsny
Tillgängliga: 2
110Kr

Skickgraderingar

Så här skickgraderas svenska serietidningar. Mina noteringar i rött efter varje skick.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mint [M] (Original skick)
Exemplaret är oläst och uppvisar inga spår av användning eller nötning.
I den mån några defekter förekommer, är de synnerligen obetydliga och bara hänförliga till
tillverknings, distributions och  lagringsprocesserna.

SERIECENTRUMS FÖRTYDLIGANDE TILL OVAN: Jag använder sällan denna skickgradering.

Near Mint [NM] (Nästan Originalskick)
Exemplaret är knappt läst och bara vid mycket ingående inspektion går
det att se att det har hanterats så mycket att det inte längre betraktas som nytt.

SERIECENTRUMS FÖRTYDLIGANDE TILL OVAN: Prenumerationslapp får ej förekomma.
Posters och affischer finns med om inte detta skrivs ut.

Very Fine [VF] (Mycket Bra)
Exemplaret är läst endast ett fåtal gånger och ger fortfarande ett mycket fräscht och välvårdat intryck.
Bara smärre defekter till följd av användning kan förekomma
T.ex. ett litet veck, någon enstaka obetydlig reva eller annan mindre skavank.

SERIECENTRUMS FÖRTYDLIGANDE TILL OVAN: Prenumerationslapp kan förekomma
utan att detta skrivs ut. Inga revor eller rygglipor förekommer.

Fine [FN] (Bra)
Exemplaret är synligt läst men inte direkt nött.
Fortfarande mycket fast i ryggen, jämnt och slätt.
De defekter som förekommer är mycket ringa och förtar på inget vis intrycket av ett bra, försiktigt läst exemplar.

SERIECENTRUMS FÖRTYDLIGANDE TILL OVAN: Tidningen ligger klart över medel. Inga revor eller rygglipor. Om revor eller rygg glipor förekommer skrivs detta ut. Poster eller affischer kan saknas utan att detta skrivs ut. Prenumerationslapp kan förekomma utan att detta skrivs ut.

Very Good [VG] (Ganska Bra)
Exemplaret är tydligt läst och använt, genomsnittligt förslitet och nött.
Fortfarande dock tämligen välhållet. Ryggen kan vara något rullad.
Veck och tumningar. mindre revor och rygglipor kan förekomma.

SERIECENTRUMS FÖRTYDLIGANDE TILL OVAN: Standardskick utan klotter. Rygglipor på max 2-3 mm
oftast inga. Inga rullade ryggar kanske något höjd rygg. Aldrig löst mittuppslag. Ingen tejp eller dylikt.

Good [G] (Mindre Bra)
Exemplaret är tydligt förslitet och kan ha flera, dock inte alltför omfattande defekter.
Ryggen kan vara kraftigt rullad. Markerande veck, revor eller rygglipor kan också förekomma.

SERIECENTRUMS FÖRTYDLIGANDE TILL OVAN: Rullad rygg, klotter, rygg glipor på 2-3 cm kan förekomma. Vid löst mittuppslag skrives detta ut. 

Fair [F] (Dåligt)
Exemplaret är kraftigt förslitet och ger ett klart solkigt intryck. Defekterna är omfattande.
Bladen kan vara lösa och omslaget delat. Mindre bitar kan saknas.

SERIECENTRUMS FÖRTYDLIGANDE TILL OVAN: Serietidningar i detta skick säljes ytterst sällan.
Går oftast till pappersåtervinning.

Poor [P] (Usel)
Exemplaret är mycket nedsatt i kvaliteten, antingen genom användning eller av andra orsaker.
Defekterna är många och omfattande. Inga blad får dock saknas.

SERIECENTRUMS FÖRTYDLIGANDE TILL OVAN: Inga kommentar.